socket

socket

laravel使用socket进行长连接。真有想过 ,实践不成。

公仔糖 回复了问题 • 3 人关注 • 1 个回复 • 14366 次浏览 • 2015-08-30 17:12 • 来自相关话题

laravel 怎么用 socket的?

motecshine 回复了问题 • 2 人关注 • 1 个回复 • 4516 次浏览 • 2015-04-30 15:02 • 来自相关话题

laravel使用socket进行长连接。真有想过 ,实践不成。

回复

公仔糖 回复了问题 • 3 人关注 • 1 个回复 • 14366 次浏览 • 2015-08-30 17:12 • 来自相关话题

laravel 怎么用 socket的?

回复

motecshine 回复了问题 • 2 人关注 • 1 个回复 • 4516 次浏览 • 2015-04-30 15:02 • 来自相关话题